Vi säljer inte kunskapens frukt

 

 

Vi säljer inte äpple men vi har valt "kunskapens frukt", äpplet, som symbol eftersom vi säljer kunskap. Rätt kunskap till varje projekt.

 

Vi skräddarsyr personalen till varje byggprojekt. För oss är detta mycket viktigt. Rätt man på rätt plats. Är man erfaren och väl utbildad inom sitt yrke så flyter arbetet på mycket bättre.

Våra kunder kan därför känna sig trygga i vetskapen om att arbetet är utfört efter alla branschens normer. Om man gör rätt med en gång undviks onödiga reklamationer och förseningar. Vi kommer aldrig att leta billig arbetskraft och deltaga i lågprisligans priskrig.

Våra kunder är ofta stora seriösa företag som LINDAB och Lantmännen Bygglant. För dem är det väsentliga att hitta bra lösningar för deras kunder varje gång.

Våra hantverkare och ingenjörer har alltid svenska löner. Byggnadsarbetarna följer Byggnads kollektivavtal. Har man rätt kompetens och bra referenser så anställer vi gärna även om man är svensk. Vi rekryterar byggnadsarbetare från Polen eftersom vi har lättare för att hitta den specialistkompetens vi behöver. Vi finns på plats i Polen och kan där genomföra en rekryterings- process som gör att vi säkerställer kompetensen före ankomsten till Sverige.
Av språkskäl har vi dock som princip att ansvarig byggledare är svensk.

 

 

AB Svensk Utförandeentreprenad 2011 Box 80, 371 21 Karlskrona info@absu.se

www.absu.se